Yes24

⚡️⚡️⚡️ [YES24 - Cập nhật CTKM 08/2019 (tuần 1)] ⚡️⚡️⚡️

Campaign name/Tên chương trình: Sale siêu to, giá siêu nhỏ

- Thời gian: 30.7 - 1.8

- Mô tả campaign:

✅ Ngày 30/7 & 1/8
+ Mã BEST7 giảm 7% cho tất cả đơn hàng 
+ Mã BEST10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K
+ Mã giảm giá tối đa 100k/ đơn hàng
+Mã BEST15 giảm 15% top sản phẩm

✅ Ngày 31/7
+ Mã BEST7 giảm 7% cho tất cả đơn hàng 
+ Mã BEST10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K
+Freeship đơn hàng từ 99K (10h-12h)
+ Mã giảm giá tối đa 100k/ đơn hàng
+Mã BEST15 giảm 15% top sản phẩm
+Nhập mã BEST12 giảm 10% và hoàn ví 2% (hoàn max 30K) cho ĐH >1TR

URL: https://event.yes24.vn/gia-sieu-nho-sieu-sale-sieu-to
Banner: http://bit.ly/2KdVxaf

Đẩy số thật mạnh cùng Yes 24 nào!

Thư mục:
E-commerce