Yes (2)

YES24 - CẬP NHẬT BONUS THÁNG 8

o Doanh thu phê duyệt tháng 08/2019 từ 20 triệu thì bonus thêm 5% trên tổng hoa hồng phê duyệt tháng 08

o Doanh thu phê duyệt tháng 08/2019 từ 30 triệu thì bonus thêm 7% trên tổng hoa hồng phê duyệt tháng 08

o Doanh thu phê duyệt tháng 08/2019 từ 45 triệu thì bonus thêm 12% trên tổng hoa hồng phê duyệt tháng 08
*Note: Không áp dụng cho các publisher cashback và vi phạm việc sử dụng keyword brandname Yes24

Thời gian áp dụng: duy nhất tháng 8/2019

Thư mục:
E-commerce