Unicaf

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với bạn phiên bản mới nhất của 'Unicaf News', tạp chí điện tử doanh nghiệp của chúng tôi, với những lời chứng từ các học giả, tin tức từ các trường đại học của đối tác của chúng tôi và báo cáo về các sự kiện trực tuyến mà chúng tôi đã tổ chức trong suốt thời gian thử thách này cho tất cả mọi người Nhân loại. Thông điệp của chúng ta là giữ an toàn và không ngừng học hỏi, để chuẩn bị cho nơi làm việc toàn cầu cạnh tranh của thời kỳ hậu đại dịch.

Vui lòng chia sẻ 'Tin tức Unicaf 6' https://www.unicaf.org/newsletter-6 với bạn bè, gia đình và sinh viên tiềm năng của bạn.

  · 

Xem bản gốc

  · 

Thư mục:
Giáo dục