Trường Quản Trị Kinh Doanh BizUni

Khoá học đầu tư chứng khoán được mong đợi đã có thể khai giảng sớm hơn, kịp mùa chứng khoán cuối năm nay!

8 khóa học “Đầu tư cổ phiếu dài hạn đạt tỷ suất lợi nhuận cao” trong năm 2020 đã giúp 785 học viên hiểu sâu sắc về chứng khoán và đầu tư dài hạn, trong đó hơn 300 học viên đã tự tin đầu tư để tiền sinh sôi, tăng trưởng. Danh mục đầu tư của họ đã đạt mức 15%-35% trong thời gian 3-6 tháng.

Theo kế hoạch thì khóa 9 sẽ được khai giảng trong năm 2021. Nhưng vì nhiều bạn yêu cầu, và nhờ vào thời gian giãn cách xã hội mà doanh nhân

Lâm Minh Chánh

có thể sắp xếp thời gian để có thể bắt đầu khóa 9 ngay trong tháng 12/2020 này.

Các bạn hãy click vào link dưới để biết về nội dung khóa học, và những giá trị mà khóa học mang lại cho học viên, để đọc nhận xét của học viên các khóa trước, và hãy nhanh tay đăng ký trước khi lớp đủ số 100 học viên nhé.

https://bizuni.vn/dau-tu-co-phieu-dai-han-dat-ty-suat-loi...

Thân ái

Trường Quản Trị Kinh Doanh BizUni

Thư mục:
Giáo dục