Thảo dược Việt

Đôi lời tâm sự.
-Chuyện thật bức xúc: Bố em bị #Tiểu_Đường nặ.ng tận 10 năm. Chữ.a ở bạch mai, thu cúc,rồi vào tận mấy bv chợ rẫy các kiểu trong sài gòn lẫn hà nội mấy năm mà k đỡ. Càng ngày càng biến chứng đến nỗi họ trả về. 
Chỉ vì hiểu biết ít, bị các bên không uy tín chuộc lợi bênh nhẹ thành nặng..
Trong rủi có may, GIỜ BỐ EM ỔN RỒI ,VÀ CÒN KHỎE LẠI RỒI, NAY K THẤY BỊ TÁI LẠI CHỈ SỐ LÚC NÀO CŨNG DƯỚI 6 CHẤM
Giá như đọc bài này sớm. Cuộc sống của ba tôi đã khác..
Bà con hãy "Khắc cốt - Ghi tâm" biết để tránh sai lầm chet' người..

Thư mục:
D2C