Techcombank Việt Nam

TUYỆT CHIÊU HOÀN THÀNH MỌI VIỆC CHO DÂN VĂN PHÒNG BẬN RỘN

👉 Khám phá ngay: bit.ly/TDonlineDebitcard30

Dân văn phòng mỗi ngày phải dành hơn 8h làm việc tại công sở, vì thế nhu cầu thực hiện các mua sắm hay công việc đều mong được thực hiện trên Online. Kể cả những giao dịch với Ngân hàng dù đang nghỉ trưa hay đã về đến nhà.

Dùng ngay bí quyết cho dân công sở với Tiết kiệm online và chi tiêu qua thẻ của Techcombank:

🎟 Giao dịch thanh toán mọi hoá đơn qua thẻ Techcombank Visa Debit, hoàn tiền 1% không giới hạn, mọi giao dịch đều là ưu đãi.

🎟 Gửi tiết kiệm với tài khoản tiết kiệm online, tặng thêm lãi suất 0,5%/ năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Cuộc sống văn phòng bận rộn nhưng cũng không kém niềm vui. Tận dụng ngay tuyệt chiêu để hoàn thành mọi việc với giao dịch online dù cả thế giới đã hết giờ làm việc.

---------------------
Áp dụng khi có phát sinh giao dịch từ thẻ thanh toán trong cùng tháng gửi khoản tiết kiệm online 6 tháng

#tietkiemonline #debitcard #hoantien #laisuatcao #Techcombank

Thư mục:
Finance