SHOPEE - BONUS BRANDS 08/2019

SHOPEE - CẬP NHẬT BONUS BRANDS 08/2019 😍😍😍

 

Brand: P&G

Thời gian: 19/8/19 - 23/8/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 8% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc P&G bán thành công từ ngày 19 - 23/08

Đối tượng áp dụng: New & old user

Landing Page: http://shopee.vn/pg-day

Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2KbdLdp

Banner: http://bit.ly/2H7nxvg

Brand: Comet

Thời gian: 16/8/19 - 20/8/19

Mức hoa hồng áp dụng: "Thưởng thêm 4% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Comet bán thành công từ ngày 16 - 17/08

Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Comet bán thành công từ ngày 18 - 20/08"

Đối tượng áp dụng: New & old user

Landing Page: https://shopee.vn/m/COMET-OFFICIAL-STORE

Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2KbdLdp

Banner: http://bit.ly/2Za1hae

Brand: SCC

Thời gian: 17/8/19 - 20/8/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 15% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc SCC bán thành công từ ngày 17 - 20/08

Đối tượng áp dụng: New & old user

Landing Page: https://shopee.vn/m/uu-dai-hoarient

Sản phẩm áp dụng: http://bit.ly/2KbdLdp

Banner: http://bit.ly/31N0o9v`

Thư mục:
E-commerce