Klook

KLOOK NÀO CŨNG LÀ HÈ

Tháng 7 chuẩn bị kết thúc nhưng bonus ACCESTRADE dành cho các Publisher chạy chiến dịch Klook cũng đâu có dừng lại, hết tháng 7 ta lại tới tháng 8. Đừng quên bonus hấp dẫn của chiến dịch Klook vẫn tiếp tục trong cả tháng 8 và tháng 9 đừng ngần ngại mà đẩy số dè dặt nha Publisher ơi. ai lỡ quên mất chương trình bonus thì xem ngay thông tin bên dưới:

Dành cho tất cả các Publisher:
+ Nếu Publisher có hoa hồng được duyệt đạt từ 500,000VND đến 1,999,999VND trong tháng được áp dụng bonus thì sẽ nhận được mức thưởng là 6% trên tổng số hoa hồng duyệt của cùng tháng đó.
+ Nếu Publisher có hoa hồng được duyệt đạt từ 2,000,000VND đến 4,999,999VND trong tháng được áp dụng bonus thì sẽ nhận được mức thưởng là 8% trên tổng số hoa hồng duyệt của cùng tháng đó.
+ Nếu Publisher có hoa hồng được duyệt đạt từ 5,000,000VND trở lên trong tháng được áp dụng bonus thì sẽ nhận được mức thưởng là 10% trên tổng số hoa hồng duyệt của cùng tháng đó.
Thời gian áp dụng bonus từ 01/07/2019 đến hết 30/09/2019
Lưu ý: Publisher sẽ được thanh toán bonus vào kỳ đối soát của từng tháng.

Thời gian: đến hết 04.08.2019

Nội dung: Nhập ngay mã HEBATTAN Giảm 250.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ

Landing page: http://bit.ly/2Ywl5bQ

Thư mục:
Travel