Để Bé Ngưng Ho Có Đờm

Tiêu đờm nhanh, con khỏe hơn, ít ốm hơn mà không cần phải tiêm hay truyền kháng sinh tháng đôi lần vì ho, đờm, khò khè tái lại. Mẹ thử Cường Phế xem

Thư mục:
D2C