COUPLETX - CTKM THÁNG 8

COUPLETX- THÔNG BÁO CTKM THÁNG 8

CTKM "END OF SEASON SALE"
Thời gian: 17/08 đến 25/08/2019.
Nội dung chính: 
ƯU ĐÃI UP TO 50%++( sản phẩm mới giảm 10% ,ngoài ra mua 6 sp tính 5) toàn bộ sản phẩm.
Mã khuyến mãi áp dụng giảm giá sản phẩm mới trong chương trình: EO10
** Lưu ý:
- Không áp dụng đồng thời với giảm giá thành viên và các CTKM khác.
- SP sale không được đổi trả. 
Link danh sách sản phẩm sale áp dụng trong chương trình: http://bit.ly/2KBit4n
Link chạy: http://bit.ly/31GcC3B
Link banner: http://bit.ly/2Z72TSm

Thư mục:
E-commerce