Cashwagon commission mới cho tháng 8

Cashwagon - Chương trình commission mới cho tháng 8

Tin vui, Cashwagon vừa công bố mức commission mới không thể hot hơn

Thay vì áp dụng hạn mức chỉ cho top 10, chương trình sẽ áp dụng với tất cả các publisher, chỉ cần đạt dược định mức là toàn bộ lead tháng 8 sẽ được áp dụng mức hoa hồng mới trong link: http://bit.ly/2TExUvI

Đây chắc chắn là chương trình mà pub tài chính không thể bỏ qua.

Thư mục:
Finance