AVAY ĐUA TOP TĂNG COM

AVAY THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐUA TOP NHẬN BONUS THÁNG 8 VÀ TĂNG COMMISSION THÁNG 9 CHO CÁC PUBLISHER CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN.

(Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.08.2019 - 31.08.2019)

1. Chương trình Bonus tháng 8:

Điều kiện
Nếu số lượng đơn hàng được duyệt (01/08 - 31/08) từ 300 đơn và nằm trong top 10 publishers có số lượng đơn hàng được duyệt cao nhất tháng 8.

Bonus: 1,000,000 VNĐ

2. Chương trình tăng Mức hoa hồng cho tháng 9:

Nếu số lượng đơn hàng được duyệt (01/08 -31/08) từ 100 đến 199 đơn thì mức hoa hồng áp dụng cho tháng 9 sẽ là 32.000/ đơn (tăng 2.000 so với mức hoa hồng hiện tại).

Nếu số lượng đơn hàng được duyệt (01/08 -31/08) từ 200 đến 299 đơn thì mức hoa hồng áp dụng cho tháng 9 sẽ là 35.000/ đơn (tăng 5.000 so với mức hoa hồng hiện tại).

Nếu số lượng đơn hàng được duyệt (01/08 -31/08) từ 300 đơn trở lên thì mức hoa hồng áp dụng cho tháng 9 sẽ là 40.000/ đơn (tăng 10.000 so với mức hoa hồng hiện tại).

Thư mục:
Finance